Hae sivustolta
  Tulikivi Kesäkampanja 2024 arvonnan säännöt

  Arvonnan säännöt

  20.5. - 31.7.2024

   

  1. Kilpailun järjestäjä

  Kilpailun järjestää Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka (myöhemmin "Järjestäjä"), puh. 0403063100.

   

  2. Osallistuminen

  Kilpailuaika on 20.5. - 31.7.2024. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä sähköisen arvontalomakkeen verkossa. Kilpailuun saa osallistua vain kerran.

   

  3. Osallistumiskelpoisuus

  Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Vain yksi osallistuminen henkilöä kohti. Kampanjaan eivät voi osallistua Tulikivi-konsernin työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, Tulikivi-edustajat ja heidän palveluksessaan työskentelevät henkilöt.

   

  4. Myöhästyneet tai laittomat osallistumiset

  Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

   

  5. Palkinto

  Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Korpi-takka (arvo 5067,-). Palkinto sisältää Korpi-takan (korkeus 1355 mm, Classic pinta, hormiliitos päältäliitos/ylhäältä takaa), asennuksen sekä rahdin. Jos asiakas haluaa muuttaa Korpi-takan korkeutta, pintavaihtoehtoa tai muita ominaisuuksia, hinnoitellaan ne normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti. Mikäli tilauksen arvo ylittää palkintosumman (5067 euroa), jää palkinnon arvon ylittävä osuus tilauksen kustannuksesta voittajan maksettavaksi. Jos arvonnan voittaja on tilannut uuden Korpi-takan arvonnan aikana, palkintosumma hyvitetään voittajalle jälkikäteen.

   

  Arvonta suoritetaan 6.8.2024. Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse/sähköpostilla, joten on tärkeää, että yhteystiedot on täytetty oikein. Järjestäjä sopii palkinnon toimituksesta voittajan kanssa. Palkinto tulee lunastaa Järjestäjältä 30.11.2024 mennessä. Jos palkintoa ei lunasteta ko. päivään mennessä, jää se Järjestäjälle. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

   

  Voittajan nimi julkaistaan Järjestäjän internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa ilman erillistä suostumusta sekä voittaja sitoutuu kohde-esittelyyn tuotteiden osalta Järjestäjän nettisivuilla. Esittelyn toteutustavasta (takkatarina, valokuvaus, videot) sovitaan yhdessä voittajan kanssa.

   

  Mikäli palkintoa ei voida ilmoittaa voittajalle kuukauden kuluessa arvonnan päivämäärästä virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen sekä uuden voittajan arvontaan. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä palkintoa, mikäli voittaja ilmaantuu kuukauden jälkeen arvonnan voittajan julkaisemisesta.

   

  Mikäli palkinto palautetaan/palautuu Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

   

  6. arpajaisvero

  Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

   
  7. rekisteritiedot ja yhtestietojen käyttö

  Yhteystietoina kerätään osallistujien nimi- ja yhteystiedot Järjestäjän asiakasrekisteriin. Yhteystietoja käsitellään Suomen henkilötietolain mukaisesti. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta, mikäli he voittavat. Voittajan nimi voidaan julkaista osoitteessa www.tulikivi.fi, Tulikiven sosiaalisen median kanavissa sekä Tulikiven arvontaan osallistuneille lähetettävässä sähköisessä kirjeessä. Kaikille kilpailuun osallistuneille ja sähköpostiosoitteensa jättäneille tullaan lähettämään sähköinen kirje arvonnan suorittamisesta. Tulikivi Oyj ei luovuta annettuja yhteystietoja ulkopuolisille muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Rekisteröitymällä kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. 

   

  8. järjestäjän vastuu

  Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjä vastaa tuotteesta tilauksenteko hetkellä olevien takuuehtojen mukaisesti. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.