Deco3_Puro_18_classic 1920x1080px

Takkapäivien takkaremonttiraha-arvonnan säännöt

1.11.-30.11.2023

 

1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Tulikivi Oyj, Kuhnustantie 10, 83900 Juuka (myöhemmin "Järjestäjä"), puh. 040 306 3000.

 

2. Osallistuminen

Kilpailuaika on 1.11.-30.11.2023. Kilpailuun voi osallistua täyttämällä sähköisen arvontalomakkeen Tulikiven kotisivuilla tai pyytänyt tarjousta Tulikivi-studiossa. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei oteta huomioon. Kilpailuun voi osallistua vain kerran.

 

3. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki 18 vuotta täyttäneet Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt. Vain yksi osallistuminen henkilöä kohti. Järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista viesteistä tai viesteistä, jotka ovat puutteellisia, asiattomia tai lukukelvottomia. Kampanjaan eivät voi osallistua Tulikivi-konsernin työntekijät ja heidän perheenjäsenensä, Tulikivi-edustajat ja heidän palveluksessaan työskentelevät henkilöt.

 

4. Myöhästyneet tai laittomat osallistumiset

Laittomat tai muuten ohjeiden vastaiset osallistumiset hylätään. Jos järjestäjän on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai tuloksiin vaikuttamisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.

 
5. PALKINTO

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 2000 euroa takkaremonttirahaa, joka on käytettävissä 1.12.2023 jälkeen tapahtuviin Tulikivi-takkaremontteihin, joissa uuden takan asennus tapahtuu 30.4.2024 mennessä. Jos takkaremontti on tapahtunut kilpailuaikana 1.11.-30.11.2023, niin takkaremonttiraha voidaan hyödyntää takautuvasti.

Asiakkaan tilaus hinnoitellaan normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti asennuksineen ja rahteineen. Jos tilauksen tuotehinta alittaa palkinnon arvon (2000 euroa), ei voittajalle makseta hyvitystä tuotehinnan ja palkinnon arvon erotuksesta. Tuotteen rahti ja asennus eivät sisälly palkintoon. Mikäli tilauksen tuotehinta ylittää palkintosumman (2000 euroa), jää palkinnon arvon ylittävä osuus tilauksen kustannuksesta voittajan maksettavaksi. Jos arvonnan voittaja on tilannut uuden takan arvonnan aikana, palkintosumma hyvitetään voittajalle jälkikäteen.

Arvonta suoritetaan 4.12.2023. Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin. Järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti puhelimitse/sähköpostilla, joten on tärkeää, että yhteystiedot on täytetty oikein. Järjestäjä sopii palkinnon toimituksesta voittajan kanssa. Mikäli voittaja ei käytä 30.4.2023 mennessä takkaremonttirahaa jää se järjestäjälle. Arvonnan palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle.

Voittajan nimi julkaistaan Järjestäjän internetsivuilla ja sosiaalisen median kanavissa ilman erillistä suostumusta sekä voittaja sitoutuu kohde-esittelyyn tuotteiden osalta Järjestäjän nettisivuilla. Esittelyn toteutustavasta (takkatarina, valokuvaus, videot) sovitaan yhdessä voittajan kanssa.

Mikäli palkintoa ei voida ilmoittaa voittajalle kuukauden kuluessa arvonnan päivämäärästä virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen sekä uuden voittajan arvontaan. Järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan menetettyä palkintoa, mikäli voittaja ilmaantuu kuukauden jälkeen arvonnan voittajan julkaisemisesta.

 
6. arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

 
7. rekisteritiedot ja yhteistietojen käyttö

Yhteystietoina kerätään osallistujien nimi- ja yhteystiedot Järjestäjän asiakasrekisteriin. Yhteystietoja käsitellään Suomen henkilötietolain mukaisesti. Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista heidän nimensä ilman erillistä suostumusta tai korvausta mikäli he voittavat. Voittajan nimi voidaan julkaista osoitteessa www.tulikivi.fi, Tulikiven sosiaalisen median kanavissa sekä Tulikiven arvontaan osallistuneille lähetettävässä sähköisessä kirjeessä. Kaikille kilpailuun osallistuneille ja sähköpostiosoitteensa jättäneille tullaan lähettämään sähköinen kirje arvonnan suorittamisesta. Tulikivi Oyj ei luovuta annettuja yhteystietoja ulkopuolisille muihin suoramarkkinointitarkoituksiin. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Rekisteröitymällä kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. 

 
8. järjestäjän vastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.