vasta_kiulu_1920x1080px

Suunnittele Tulikivi-saunatuotteilla tyylikäs ja nykyaikainen saunatila

Tulikivi-rahoitus
 

Tulikivi kiuas sopii niin perinteiseen, kuin moderniin saunaan

 

Saunan suunnittelussa tulee huomioida jo alkuvaiheessa monta asiaa. On huomioitava paitsi itse saunatila, myös siihen vaikuttavat asiat. Olennaisia asioita ovat tietysti kiuas ja sen muotoilu sekä se, kuinka tuote on osa tilakokonaisuutta. Oikea valinta ja tilavaatimukset antavat lähtökohdan tehokkaalle tilasuunnittelulle.

Tulikivi Saunan suunnittelu Hile puukiuas
 

1. Saunan mitoitukseen liittyvät asiat

 

Seinä- ja kattorakenteiden lämpöeristys vaikuttavat olennaisesti saunan tasaiseen sisälämpötilaan . Mitä paremmin saunatilan pinnat on lämpöeristetty, sitä pienempi on  energian tarve saunan lämmityksessä. Kaikessa lämpöeristämisessä on siis syytä kiinnittää huomiota materiaalien U-arvoon. Kapeat tai ohuet materiaalit ovat usein myös heikkoja U-arvoiltaan, vaikka ne antavatkin tilaan lisää sisämittaa.

 

Kaikki lämpöä varaavat pinnat on lämpöeristettävä kuten muutkin seinäpinnat. Katon ja seinien 1 neliön eristämätön pinta lisää saunatilan tehon tarvetta. Eristämättömissä pinnoissa  kannattaa tutustua aina valmistajien käyttöohjeisiin. Usein hyvä sääntö on, että 1 neliö eristämätöntä pintaa lisää 1,2 – 1,5 kuutiota tilavuutena.

Tulikivi Kiukaat Kuura valkoinen
 

Lasiseinät ja -pinnat tuovat valoisuutta

 

Lasiseinät ja -pinnat parantavat pienissä kylpyhuone- ja saunatiloissa valoisuutta. Lasipinnoilla voidaan täydentää monia sisustuksellisia ratkaisuja. On kuitenkin syytä huomioida lasipintoja ja -seiniä käytettäessä kiukaan teho suhteutettuna saunan tilavuuteen.

Tulivi kiukaat Tuisku XL lasiseinät saunassa
 

Saunan sisäkorkeus

Saunan minimi sisäkorkeus on määräyksissä rajattu 1900 mm:iin, ja hyvä sisäkorkeus on yleensä 2000 – 2200 mm. Sisäkorkeus vaikuttaa suoraan energian kulutukseen ja lisää saunatilan lämmitysaikaa. Näin sopiva sisäkorkeus vaikuttaa myös kiukaan tehovalintaan. Kiukaan teho mitoitetaan kiukaan tilavuuden mukaan.

 

Esitteessä sekä puu- ja sähkökiukaiden käyttöohjeissa on mitoitustaulukko, jossa eri tilavuuksien tehot on ilmoitettu.

Saunahuoneen mitoitus leveä
 

Lauteen mitoitus ja niiden muotoilu

 

Tilasuunnittelussa lauderakenteet ja niiden muotoilu sekä materiaalivalinnat vaikuttavat kokonaisuuteen. Siivousta helpottavat ylösnostettavat lauderakenteet parantavat kokonaisuutta, ja ovat osa löylyhuoneen toimivuutta. Lisäksi toimivuutta parantavat leveät ja syvät lauderakenteet, jolloin nouseminen ja laskeutuminen lauteilta on turvallista. Saunan valaistuksessa pitää kiinnittää huomiota tasojen valaistukseen.

Tulikivi sähkökiuas Kuura integroitu
 

Istuinlauteen vapaan tilan mitoitus korkeussuunnassa

Hyviä mitoitusohjeita tai nyrkkisääntöjä erikokoisiin saunoihin ovat seuraavat periaatteet:

 • Huoneistosaunan ylälauteen vapaa tila korkeussuunnassa on 1000 - 1100 mm
 • Suurissa huoneisto- ja omakotisaunoissa vapaatila korkeussuunnassa on 1100 - 1200 mm
Tulikivi Kiukaat puukias Utu
 

Saunojien määrän vaikutus

 

Perussuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon henkilömäärä, joka huoneistoa tai asuinkiinteistöä käyttää. Jokaista käyttäjää kohti on hyvä varata istuinlaudetilaa 600 mm leveyssuunnassa. Näin hyvä istuinlauteen pituus on 1800 mm – 2400 mm. Minimimitta on 1800mm, joka riittää esimerkiksi nelihenkiselle perheelle.

 

Istuinlauteen syvyys voi vaihdella aina minimimitasta 450 mm aina 900 mm:iin asti. Kulkutasojen mitoitus on erittäin tärkeää, jotta liikkuminen on helppoa ja turvallista. Hyviä mittoja jalka- ja porrastasoille ovat 300 – 400 mm. Nousuissa maksimi on 300 mm. Näin saunatilan käyttö on turvallista. Pyörätuolin vaatima tila on 1300 mm x 1300 mm.

Tulikivi seinä kiuas Routa
 

Millainen laudemuoto valitaan?

 

Tähän vaikuttaa kiuasratkaisu ja sen sijainti. Perinteinen ratkaisu on laude pisimmällä seinän osalla. Erilaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa, kunhan otetaan huomioon jokaisen henkilön vaatima tila leveyssuunnassa. Riittävän kokoisiin saunatiloihin voidaan toteuttaa L-muotoisia ratkaisuja tai jopa vastakkain istuttavia toteutuksia. Suuremmissa saunoissa lauteet kiertävät koko saunatilan seinien osalta. Suurissa saunoissa voidaan tällöin sijoittaa kiuas keskelle saunatilaa, jolloin se integroidaan istuinlauderakenteeseen.


Tulikivi kiuas Riite integroitu
 

Laudemateriaali 

Suosittu puumateriaali lauteissa on viime vuosina ollut tervaleppä. Erilaiset lämpökäsitellyt puumateriaalit luovat saunaan tummia sävyjä. Haapa luo hienon vaalean kokonaisuuden, ja tuijalla toteutat vaaleasta tummaan vaihtelevan kokonaisuuden. Laudemateriaalin leveys luo arvokkuutta ja istuinmukavuutta.

 

Nykyään tasoissa käytetään myös erilaisia keraamisia materiaaleja, joita voidaan lämmittää. Lämpö tuntuu miellyttävältä esimerkiksi jalkojen alla, tai koko istuinlaude voidaan lämmittää. Keraamiset pinnat ovat myös helppoja hoitaa.

Tulikivi sähkökiuas Kuura
 

Saunatilan ovi ja ikkuna

 

Määräykset vaativat sijoittamaan saunatilaan 900 mm leveän oven. Lasiovi tuo kestävyyttä, joskin perinteinen puuovi on osa suomalaista saunaperinnettä. Saunatilan oven alareunan ja saunapaneelin alareunan korkoeron tulee olla minimissään 70 mm. Saunan oven alareuna tulee olla 100 mm lattiasta.  Näin siksi, että poistoilma kiertää usein saunatilasta pesuhuoneen poiston kautta. Silloin voidaan varmistaa, että paneelin päät kuivuvat ilmankierron vaikutuksesta.

Tulikivi sähkökiuas Tuisku XL vuolukivilaatta lattia
 

Millä varmistan, että lämmin saunailma säilyy saunatilan puolella, eikä valu pesutilaan oven karmien kautta?

Saunan tasainen lämpöjakauma on suoraan verrannollinen saunan eristykseen, mutta oleellinen on myös saunan ovi. Saunan ovessa tulee aina olla tiivisteet. Lasiseinäratkaisuissa on huolehdittava, että saranat ovat laadukkaat, jolloin ovet sulkeutuvat hyvin.

Tulikivi sauna kiukaat
 

2. Ilmanvaihtoon vaikuttavia asioita

 
Hyvä ja tehokas ilmanvaihto vaikuttavat saunomismiellyttävyyteen sekä materiaalien kestävyyteen. Hyvällä teknisellä toteutuksella vaikutetaan energiankulutukseen ja tasaiseen lämpötilaan.
 Tulikivi kiuas KUURA2 WHITE
 

Ilmanvaihto Tulikivi-saunassa

Ympäröivää lämpötilaa kylmempi ilmamassa pyrkii aina siirtymään alaspäin. Talvella ilmiö on erittäin voimas, ellei tuloilmaa esilämmitetä. Jos tuloilma tuodaan kiukaan yläpuoliseen tilaan ja riittävän etäälle mahdollisesta kiukaan termostaatista, saadaan tuloilma sekoitettua saunan kiertoilmaan. Jos saunatilan alaosaan johdatetaan tuloilmaa, saattaa tulla tunne, että jalat palelevat saunassa. Tämä johtuu saunatilan merkittävästä pystysuuntaisesta lämpötilaerosta.

Lämpötilan jakauma leveä 400x400px
 

Jalkalauteen korkeudella ilman lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä ovat tuloilman sijainti ja tuloilman lämpötila sekä ilmanvaihdon suuruus. Tasaisin lämpötilajakauma saadaan aikaiseksi ratkaisulla, jossa tuloilma johdetaan kiukaan yläpuoliseen tilaan ja poisto on lattiarajassa lauteiden alla ja kiukaan vastaisella seinällä. Hyvä korkeus poistolle on 300 mm lattiasta ja koko n. 45 mm x 120 mm.

 

Tulikivi Saunan kiukaat
 

Hyvä ilmanvaihto saunassa tapahtuu kuusi kertaa tunnissa, jolloin saunomisolosuhteet ovat miellyttävät. Hyvin toteutettu ilmanvaihto säästää energiaa. Saunan koosta riippuen ilmakanavien halkaisija on 60 – 100 mm. Poistokanavan koko on suurempi kuin tulokanavan. Muista noudattaa suunnitelmissa ja toteutuksissa rakentamiseen ja mitoittamiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.

Tulikivi Sauna hyvä ilmanvaihto
 

3. Kiukaan mitottaminen ja valinta

 

Iso kivitila takaa kosteat löylyt

Hyvän kiukaan tunnistat kiukaan vaatimasta kivitilan koosta. Hyvä löyly syntyy riittävän suuresta kiuaskivimassasta ja kivitilan lämpötilasta. Tulikiven tuotteissa voit ohjata saunatilan lämpötilaa sekä kivitilan lämpötilaa. Kivitilan lämpötilan ohjaaminen on joissain malleissa lisävaruste. Kivitilan lämpötilan ohjaaminen pitää kivet tasaisen lämpiminä ja antaa jo matalissa saunatilan lämpötiloissa miellyttävän kosteat löylyt.

 

Tulikivi sähkökiuas Tuisku
 

Lämpötilan säädöllä vaikutat energian kulutukseen

Kiukaan tekniset ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti energiankulutukseen. Tulikivi-kiukaiden lähes kaikissa malleissa voit  säätää saunatilan lämpötilaa asteen tarkkuudella. Tarkalla lämpötilasäädöllä voit vaikuttaa energian kulutukseen. Vain 15 asteen lämpötilamuutos voi tuoda jopa 30 % kustannussäästön sähkökulutuksessa. Alemmissa lämpötiloissa tehontarve vähenee, ja samalla kuitenkin säätötekniikka pitää kivitilan löylyvalmiina. Tulikivi-kiukaiden lähes kaikissa malleissa on  vakiona kulutuslaskuri ja käyttötuntilaskuri. Syötät vain tehon ja näet tuotteen kumulatiivisen kulutuksen.

 

Tulikivi Kiukaat ohjauskuksella säädä lämpötilan asteen tarkkuudella
 

Taloautomaation yhdistäminen mahdollista

Nykyään asuintaloissa otetaan huomioon energiakustannukset ja pyritään säätämään keskitetysti eri toimintoja tai asettamaan eri toiminnoille kiinteitä toimintoja. Taloautomaatioväylien yleistymisen myötä myös saunatiloilta vaaditaan ominaisuuksia, joilla ne saadaan liitettyä tähän kokonaisuuteen. Nykyään yleistyvä KNX-väylä antaa asentajalle asennusvaiheessa eri toiminnoille muokattavuutta paikan päällä. Tulikivi on kiinnittänyt tähän huomiota, ja voit liittää merkittävän osan tuotteista KNX-väylään. Tällöin kiukaan erillistä ohjausta ei tarvita.

 

Tulikivi Kiukaat voi yhdistää osaksi taloautomaatiota
 

Saunan lämpötila

 
Miellyttävä saunan lämpötila on 70 astetta ja kosteus vähintään 40 %. Oikea kosteus ja lämpötila varmistavat, että ilmassa oleva vesi sitoutuu ihmisen iholle, jolloin saunomisesta jaksaa nauttia pidempään. Miellyttävän saunomislämpötilan saavutat tarkalla lämmönsäädöllä.
 
Mikäli saunatilassa on eristämättömiä pintoja, niiden pitää olla lämpimiä ennen saunomista. Hirsipinnat hidastavat merkittävästi saunan lämpiämistä. Muista, että eristeen pitää olla ulkoseinärakenteissa myös saunan puolella eikä pelkästään ulkoseinän rakenteen sisällä.
 
Saunatilan lämmitysaika on riippuvainen saunatilan koosta, pinnoista ja kiukaan tehosta. Hyvin lämpöeristetty sauna, oikea ilmanvaihto ja oikein mitoitettu kiuas lämmittää saunan tehokkaasti. Erillinen kivitilan lämpötilan säätö antaa mahdollisuuden saunomisen aloittamiseen jo matalissa lämpötiloissa. Tällöin kivitilassa on tasainen lämpötila.
Tulikivi kiukaat mielyttävä sauna lämpötila
 

4. Kiuaskivet viimeistelevät saunanautinnon

 

Kiuaskiven hyviä ominaisuuksia

 1. Lämmön ja lämmönvaihtelun kestävyys
 2. Pieni pölyaineksen ja hajun luovutuskyky
 3. Hyvä lämmönluovutuskyky, sitoo vettä ja ehkäisee muodollaan veden valumisen kivien ohi. Epätasainen lohkeamispinta.
 4. Riittävän suuria kiviä kivitilan ilmankierron kannalta
 5. Kiuasvalmistajan testaamat ja suosittelemat
 6. Keraaminen kivi saattaa vaurioittaa kiukaan vastuksia. Keraaminen kivi yleensä varaa heikommin lämpöä verrattuna luonnonkiveen. Luonnonkivi on ominaispainoltaan suurempi.

 

Hanki kiuaskivet verkkokaupastamme.

Verkkokauppa

Tulikivi kiukaat Sumu
 

Kiuaskivien latominen

 1. Lado ilmavasti ja harvaan.
 2. Vastukset on hyvä pitää erillään.
 3. Latomalla kiuaskivet uudestaan vuosittain lisäät ilmankiertoa. Samalla on syytä poistaa rapautuneet kivet ja korvata ne uusilla.
Tulikivi kiuas Kuura
 

Jätä tarjouspyyntö,

niin suunnitellaan yhdessä unelmiesi sauna.