Hae sivustolta
  vasta_kiulu_1920x1080px

  Suunnittele Tulikivi-saunatuotteilla tyylikäs ja nykyaikainen saunatila

   

  Tulikivi kiuas sopii niin perinteiseen kuin moderniin saunaan

   

  Saunan suunnittelussa tulee huomioida jo alkuvaiheessa monta asiaa. On huomioitava paitsi itse saunatila, myös siihen vaikuttavat asiat. Olennaisia asioita ovat tietysti kiuas ja sen muotoilu sekä se, kuinka tuote on osa tilakokonaisuutta. Oikea valinta ja tilavaatimukset antavat lähtökohdan tehokkaalle tilasuunnittelulle.

   

  Hyvä ja tehokas ilmanvaihto vaikuttavat saunomismiellyttävyyteen sekä materiaalien kestävyyteen. Hyvällä teknisellä toteutuksella vaikutetaan energiankulutukseen, tasaiseen lämpötilaan.

  Tulikivi Saunan suunnittelu Hile puukiuas
   

  Tilasuunnittelussa lauderakenteet ja niiden muotoilu sekä materiaalivalinnat vaikuttavat kokonaisuuteen. Siivousta helpottavat ylösnostettavat lauderakenteet parantavat kokonaisuutta, ja ovat osa löylyhuoneen toimivuutta. Lisäksi toimivuutta parantavat leveät ja syvät lauderakenteet, jolloin nouseminen ja laskeutuminen lauteilta on turvallista. Saunan valaistuksessa pitää kiinnittää huomiota tasojen valaistukseen.

  Tulikivi sähkökiuas Kuura integroitu
   

  1. Saunan mitoitukseen liittyvät asiat

   

  Seinä- ja kattorakenteiden lämpöeristys vaikuttavat olennaisesti saunan tasaiseen sisälämpötilaan . Mitä paremmin saunatilan pinnat on lämpöeristetty, sitä pienempi on energian tarve saunan lämmityksessä. Kaikessa lämpöeristämisessä on siis syytä kiinnittää huomiota materiaalien U-arvoon. Kapeat tai ohuet materiaalit ovat usein myös heikkoja U-arvoiltaan, vaikka ne antavatkin tilaan lisää sisämittaa.

   

  Kaikki lämpöä varaavat pinnat on lämpöeristettävä kuten muutkin seinäpinnat. Katon ja seinien 1 neliön eristämätön pinta lisää saunatilan tehon tarvetta. Eristämättömissä pinnoissa  kannattaa tutustua aina valmistajien käyttöohjeisiin. Usein hyvä sääntö on, että 1 neliö eristämätöntä pintaa lisää 1,2 – 1,5 kuutiota tilavuutena.

  Tulikivi Kiukaat Kuura valkoinen
   

  Lasiseinät ja -pinnat parantavat pienissä kylpyhuone- ja saunatiloissa valoisuutta. Lasipinnoilla voidaan täydentää monia sisustuksellisia ratkaisuja. Lasipintoja ja -seiniä käytettäessä on erittäin tärkeätä huomioida kiukaan teho suhteutettuna saunan tilavuuteen.

   

  Kiuasta valittaessa on myös huomioitava kiuasvalmistajan antama löylyhuoneen minimitilavuus kullekin kiuasteholle. Annettua minimitilavuutta ei saa alittaa.

  Tulivi kiukaat Tuisku lasiseinät saunassa
   

  Saunan sisäkorkeus

  Saunan minimi sisäkorkeus on määräyksissä rajattu 1900 mm:iin, ja hyvä sisäkorkeus on yleensä 2000 – 2200 mm. Sisäkorkeus vaikuttaa suoraan energian kulutukseen ja lisää saunatilan lämmitysaikaa. Näin sopiva sisäkorkeus vaikuttaa myös kiukaan tehovalintaan. Kiukaan teho mitoitetaan kiukaan tilavuuden mukaan.

  Esitteessä sekä puu- ja sähkökiukaiden käyttöohjeissa on mitoitustaulukko, jossa eri tilavuuksien tehot on ilmoitettu.

   

  Kuva: Saunahuoneen mitoitus RT-kortin mukaan.

  Saunahuoneen mitoitus leveä
   

  Lauteen mitoitus ja niiden muotoilu

   

  Istuinlauteen vapaan tilan mitoitus korkeussuunnassa

  Hyviä mitoitusohjeita tai nyrkkisääntöjä erikokoisiin saunoihin ovat seuraavat periaatteet:

  • Huoneistosaunan ylälauteen vapaa tila korkeussuunnassa on 1000 - 1100 mm
  • Suurissa huoneisto- ja omakotisaunoissa vapaatila korkeussuunnassa on 1100 - 1200 mm
  Tulikivi Kiukaat puukias Utu
   

  Lauteen mitoitus

   

  Perussuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon henkilömäärä, joka huoneistoa tai asuinkiinteistöä käyttää. Jokaista käyttäjää kohti on hyvä varata istuinlaudetilaa 600 mm leveyssuunnassa. Näin hyvä istuinlauteen pituus on 1800 mm – 2400 mm. Minimimitta on 1800mm, joka riittää esimerkiksi nelihenkiselle perheelle.

   

  Istuinlauteen syvyys voi vaihdella aina minimimitasta 450 mm aina 900 mm:iin asti. Kulkutasojen mitoitus on erittäin tärkeää, jotta liikkuminen on helppoa ja turvallista. Hyviä mittoja jalka- ja porrastasoille ovat 300 – 400 mm. Nousuissa maksimi on 300 mm. Näin saunatilan käyttö on turvallista. Pyörätuolin vaatima tila on 1300 mm x 1300 mm.

  Tulikivi seinä kiuas Routa
   

  Millainen laudemuoto valitaan?

   

  Tähän vaikuttaa kiuasratkaisu ja sen sijainti. Perinteinen ratkaisu on laude pisimmällä seinän osalla. Erilaisia ratkaisuja voidaan toteuttaa, kunhan otetaan huomioon jokaisen henkilön vaatima tila leveyssuunnassa. Riittävän kokoisiin saunatiloihin voidaan toteuttaa L-muotoisia ratkaisuja tai jopa vastakkain istuttavia toteutuksia. Suuremmissa saunoissa lauteet kiertävät koko saunatilan seinien osalta. Suurissa saunoissa voidaan tällöin sijoittaa kiuas keskelle saunatilaa, jolloin se integroidaan istuinlauderakenteeseen.


  Tulikivi kiuas Riite integroitu
   

  Laudemateriaali 

  Suosittu puumateriaali lauteissa on viime vuosina ollut tervaleppä. Erilaiset lämpökäsitellyt puumateriaalit, kuten haapa, luovat saunaan tummia sävyjä. Haapa luo hienon vaalean kokonaisuuden, ja tuijalla toteutat vaaleasta tummaan vaihtelevan kokonaisuuden. Laudemateriaalin leveys luo arvokkuutta ja istuinmukavuutta.

   

  Nykyään tasoissa käytetään myös erilaisia keraamisia materiaaleja, joita voidaan lämmittää. Lämpö tuntuu miellyttävältä esimerkiksi jalkojen alla, tai koko istuinlaude voidaan lämmittää. Keraamiset pinnat ovat myös helppoja hoitaa.

  Tulikivi sähkökiuas Kuura
   

  Saunatilan ovi ja ikkuna

   

  Määräykset vaativat sijoittamaan saunatilaan 900 mm leveän oven. Lasiovi tuo kestävyyttä, joskin perinteinen puuovi on osa suomalaista saunaperinnettä. Saunatilan oven alareunan ja saunapaneelin alareunan korkoeron tulee olla minimissään 70 mm. Saunan oven alareuna tulee olla 100 mm lattiasta.  Näin siksi, että poistoilma kiertää usein saunatilasta pesuhuoneen poiston kautta. Silloin voidaan varmistaa, että paneelin päät kuivuvat ilmankierron vaikutuksesta.

  Tulikivi sähkökiuas Tuisku XL vuolukivilaatta lattia
   

  Millä varmistan, että lämmin saunailma säilyy saunatilan puolella, eikä valu pesutilaan oven karmien kautta?

  Saunan tasainen lämpöjakauma on suoraan verrannollinen saunan eristykseen, mutta oleellinen on myös saunan ovi. Saunan ovessa tulee aina olla tiivisteet. Lasiseinäratkaisuissa on huolehdittava, että saranat ovat laadukkaat, jolloin ovet sulkeutuvat hyvin.

  Tulikivi sauna kiukaat
   

  2. Ilmanvaihtoon vaikuttavia asioita

   

  Ilmanvaihto Tulikivi-saunassa

  Ympäröivää lämpötilaa kylmempi ilmamassa pyrkii aina siirtymään alaspäin. Talvella ilmiö on erittäin voimakas, ellei tuloilmaa esilämmitetä. Jos tuloilma tuodaan kiukaan yläpuoliseen tilaan ja riittävän etäälle mahdollisesta kiukaan termostaatista, saadaan tuloilma sekoitettua saunan kiertoilmaan. Jos saunatilan alaosaan johdatetaan tuloilmaa, saattaa tulla tunne, että jalat palelevat saunassa. Tämä johtuu saunatilan merkittävästä pystysuuntaisesta lämpötilaerosta.

   

  Kuva: Lämpötilan jakauma kun ilmanvaihto on oikein.

  Lämpötilan jakauma leveä 400x400px
   

  Jalkalauteen korkeudella ilman lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä ovat tuloilman sijainti ja tuloilman lämpötila sekä ilmanvaihdon suuruus. Tasaisin lämpötilajakauma saadaan aikaiseksi ratkaisulla, jossa tuloilma johdetaan kiukaan yläpuoliseen tilaan ja poisto on lattiarajassa lauteiden alla ja kiukaan vastaisella seinällä. Hyvä korkeus poistolle on 300 mm lattiasta ja koko n. 60-100 mm.

   

  Tulikivi Saunan kiukaat
   

  Hyvä ilmanvaihto saunassa tapahtuu kuusi kertaa tunnissa, jolloin saunomisolosuhteet ovat miellyttävät. Hyvin toteutettu ilmanvaihto säästää energiaa. Saunan koosta riippuen ilmakanavien halkaisija on 60 – 100 mm. Poistokanavan koko on suurempi kuin tulokanavan. Muista noudattaa suunnitelmissa ja toteutuksissa rakentamiseen ja mitoittamiseen liittyviä viranomaismääräyksiä.

  Tulikivi Sauna hyvä ilmanvaihto
   

  3. Kiukaan mitottaminen ja valinta

   

  Iso kivitila takaa kosteat löylyt

  Noudata kiukaan mitoittamisessa valmistajan antamia teholuokituksia kuhunkin saunatilavuuteen. Muista ottaa huomioon kylmätä pinnat mitoituksessa. Hyvän kiukaan tunnistat kiukaan vaatimasta kivitilan koosta. Hyvä löyly syntyy riittävän suuresta kiuaskivimassasta ja kivitilan lämpötilasta. Tulikiven tuotteissa voit ohjata saunatilan lämpötilaa sekä kivitilan lämpötilaa. Kivitilan lämpötilasäädöllä voit rajoittaa löylyn voimakkuutta kuumemmassakin lämpötilassa.

   

  Tulikivi sähkökiuas Tuisku
   

  Lämpötilan säädöllä vaikutat energian kulutukseen

  Kiukaan tekniset ominaisuudet vaikuttavat olennaisesti energiankulutukseen. Tulikivi-kiukaiden lähes kaikissa malleissa voit  säätää saunatilan lämpötilaa asteen tarkkuudella. Tarkalla lämpötilasäädöllä voit vaikuttaa energian kulutukseen. Vain 15 asteen lämpötilamuutos voi tuoda jopa 30 % kustannussäästön sähkökulutuksessa. Alemmissa lämpötiloissa tehontarve vähenee, ja samalla kuitenkin säätötekniikka pitää kivitilan löylyvalmiina. Tulikivi-kiukaiden lähes kaikissa malleissa on vakiona kulutuslaskuri ja käyttötuntilaskuri. Syötät vain tehon ja näet tuotteen kumulatiivisen kulutuksen.

   

  Tulikivi Kiukaat ohjauskuksella säädä lämpötilan asteen tarkkuudella
   

  Taloautomaation yhdistäminen mahdollista

  Nykyään asuintaloissa otetaan huomioon energiakustannukset ja pyritään säätämään keskitetysti eri toimintoja tai asettamaan eri toiminnoille kiinteitä toimintoja. Taloautomaatioväylien yleistymisen myötä myös saunatiloilta vaaditaan ominaisuuksia, joilla ne saadaan liitettyä tähän kokonaisuuteen. Nykyään yleistyvä KNX-väylä antaa asentajalle asennusvaiheessa eri toiminnoille muokattavuutta paikan päällä. Tulikivi on kiinnittänyt tähän huomiota, ja voit liittää merkittävän osan tuotteista KNX-väylään. Tällöin kiukaan erillistä ohjausta ei tarvita.

   

  Tulikivi Kiukaat voi yhdistää osaksi taloautomaatiota
   

  Saunan lämpötila

   
  Miellyttävä saunan lämpötila on 70 astetta ja kosteus vähintään 40 %. Oikea kosteus ja lämpötila varmistavat, että ilmassa oleva vesi sitoutuu ihmisen iholle, jolloin saunomisesta jaksaa nauttia pidempään. Miellyttävän saunomislämpötilan saavutat tarkalla lämmönsäädöllä.
   
  Mikäli saunatilassa on eristämättömiä pintoja, niiden pitää olla lämpimiä ennen saunomista. Hirsipinnat hidastavat merkittävästi saunan lämpiämistä. Muista, että eristeen pitää olla ulkoseinärakenteissa myös saunan puolella eikä pelkästään ulkoseinän rakenteen sisällä.
   
  Saunatilan lämmitysaika on riippuvainen saunatilan koosta, pinnoista ja kiukaan tehosta. Hyvin lämpöeristetty sauna, oikea ilmanvaihto ja oikein mitoitettu kiuas lämmittää saunan tehokkaasti.
  Tulikivi kiukaat mielyttävä sauna lämpötila
   

  4. Kiuaskivet viimeistelevät saunanautinnon

   

  Kiuaskiven hyviä ominaisuuksia

  1. Lämmön ja lämmönvaihtelun kestävyys
  2. Pieni pölyaineksen ja hajun luovutuskyky
  3. Hyvä lämmönluovutuskyky, sitoo vettä ja ehkäisee muodollaan veden valumisen kivien ohi. Epätasainen lohkeamispinta.
  4. Riittävän suuria kiviä kivitilan ilmankierron kannalta
  5. Kiuasvalmistajan testaamat ja suosittelemat
  6. Keraaminen kivi saattaa vaurioittaa kiukaan vastuksia. Keraaminen kivi yleensä varaa heikommin lämpöä verrattuna luonnonkiveen. Luonnonkivi on ominaispainoltaan suurempi.

   

  Hanki kiuaskivet verkkokaupastamme.

  Verkkokauppa

  Tulikivi kiukaat Sumu
   

  Kiuaskivien latominen

  1. Lado ilmavasti ja harvaan.
  2. Vastukset on hyvä pitää erillään.
  3. Latomalla kiuaskivet uudestaan vuosittain lisäät ilmankiertoa. Samalla on syytä poistaa rapautuneet kivet ja korvata ne uusilla.
  Tulikivi kiuas Kuura
   

  Jätä tarjouspyyntö,

  niin suunnitellaan yhdessä unelmiesi sauna.